Κεντρική Πλατεία Ηλιούπολης
June 28, 2008
Ηλιούπολη